NES

NES therapie is een energetische therapie gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunde TCM. Naast ons fysieke lichaam en onze geest en emoties hebben we ook nog een energetisch systeem. Deze systemen beïnvloeden elkaar voortdurend. Zie het energetisch systeem als een rivierenstelsel dat, als alles in orde is, goed stroomt. Echter door (vaak emotionele) gebeurtenissen kan er een blokkade ontstaan, waardoor de stroming verandert of stagneert. Dit kan klachten geven van uiteenlopende aard.

Met de NES scan krijgen we te zien waar de energetische blokkades zich bevinden. Tijdens de behandeling worden deze blokkades opgeheven, zodat de energie weer kan stromen zoals het bedoeld is.

De plaats van de blokkade heeft te maken met de oorzaak van de emotie. Zo zal bijvoorbeeld frustratie zich in de leverenergie uiten. Elke blokkade heeft zijn eigen verhaal en zodoende kunnen met deze therapie “achter de klacht” kijken en gericht gaan behandelen.

NES therapie kan naast elke andere therapie en medicatie worden ingezet. Contra indicaties zijn mensen met pacemakers of andere electronische apparaten. Ook zwangere vrouwen komen niet in aanmerking voor deze therapie.