Werving & selectie pakket

Hoe krijg jij de juiste man op de juiste plek? Tijdens het intakegesprek worden competenties en wensen in kaart gebracht. Er wordt een profielschets gemaakt. Vervolgens maakt de sollicitant de talentscan en worden de resultaten besproken.

Indien gewenst vindt na zes weken een evaluatiegesprek met coaching plaats.