Talentscan

De ME4ALL talentscan vormt de basis bij de aanpak van de bedrijfsvitalist. Alles begint met inzicht in jezelf en het gedrag dat hieruit voortkomt. De invloed van ons gedrag op anderen is vaak groter dan we ons bewust zijn.

ME4ALL is een HR-analyse instrument die zich onderscheidt van alle andere methoden. Uniek is dat zowel het bewuste als onbewuste van de mens in kaart wordt gebracht. Talenten en te ontwikkelen competenties worden zichtbaar. Evenals het gedrag wat zichtbaar wordt wanneer degene onder druk staat. Deze inzichten zijn onmisbaar als het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats in de organisatie, werving & selectie en vitaliteit van de werknemers. ME4ALL maakt de onzichtbare drijfveren, meetbaar en bespreekbaar.

Dit draagt bij aan onderbouwde keuzes die je ondernemersgevoel bevestigen. Zo kan er op een positieve manier gewerkt worden aan persoonlijke – en talentontwikkeling. De test wordt in ongeveer vijftien minuten digitaal afgenomen. De resultaten worden in een persoonlijk gesprek besproken. Na het gesprek ontvangt je het uitgebreide testrapport om alles nog eens rustig na te lezen. Met de talentscan als basis zijn diverse aanvullende testen mogelijk. Denk hierbij aan leiderschapsprofiel, teamanalyse, waarden – en cultuurscan, profiling en communicatiepatronen.