PMO

In de Arbowet, artikel 18, staat beschreven dat werkgevers hun werknemers “periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te doen, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. De werknemer is niet verplicht hieraan deel te nemen.

Het PMO van de Bedrijfsvitalist is een uitgebreide gezondheidscheck die de werknemer goed inzicht geeft in haar psychische en fysieke gezondheid. Zo wordt de leefstijl, het energieniveau en risico op burn-out of andere gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. De werknemer krijgt persoonlijk advies om de vitaliteit te verbeteren.


De bevindingen worden vastgelegd in een persoonlijk rapport, wat met de werknemer wordt besproken. Groepsrapportage (anoniem) geeft de werkgever inzicht in de gezondheids- en arbeidsrisico’s binnen de organisatie.

Het PMO kan indien gewenst uitgebreid worden met diverse testen. Neem gerust contact op voor de
mogelijkheden en tarieven.